Integritetspolicy

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för Nora Chokladskola AB (org. nr 556942-4020), nedan kallat Företaget, är firmatecknare och vd Ingela Svedbro.
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Varför vi behandlar personuppgifter

Företaget behandlar personuppgifter för att:
– Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund vid beställning av varor och tjänster
– Följa gällande bokföringslag och annan lagstiftning
– Skicka information och erbjudanden i utskick via e-post och se lässtatistik från dessa
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Personuppgifter vi behandlar

– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– Personnummer
– e-postadress
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Utlämning av personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det, med nedanstående undantag.

– CÖ Redovisning AB (personuppgifter, telefonnummer, epostadress och köpets innehåll
– Klarna Bank AB (personuppgifter, telefonnummer, epostadress och köpets innehåll)

– MailChimp (epostadress)

– DHL och nShift (personuppgifter, telefonnummer, epostadress)
‎‏‏‎ ‎

Kundregister

Nora Chokladskola har defacto inget kundregister utöver det arkiv av verifikationer som bokföringslagen kräver. Sådant som exempelvis kundens preferenser, vanor, kreditvärdighet lagras alltså ej.
‎‏‏‎ ‎

Dina rättigheter

Du har rätt att av begära …

Tillgång till dina personuppgifter:
Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.


Rättelse av dina personuppgifter:
Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter.


Radering av dina personuppgifter:
På din begäran raderar vi dina personuppgifter, undantaget de fall när lagkrav förbinder oss att spara viss information under en specifik period. (Exempelvis bokförings- och skattelagstiftning)


Begränsning av behandling:
Du kan invända mot viss typ av behandling varpå vi anpassar våra ändamål.
‎‏‏‎ ‎

Kontaktuppgifter

För mer information om hur företaget hanterterar personuppgifter – använd kontaktuppgifterna nedan:

Nora Chokladskola AB

Hagbyvägen 26

713 30 Nora

0587 – 47 47 40
order@marron.se