Gjutram för enkel och precis produktion av kreationer i flera lager, som exempelvis ganacher och geléer. Med basen som grund adderas ramarna en efter en för att få en slutprodukt med tydligt definerade lager med homogen tjocklek och vikt. Används med fördel tillsammans med guitar sheets 270×270 mm.