Liten digital våg för uppvägning av ingredienser där noggrannheten är särskilt viktig. Bakbelyst display med snabbreagerande viktangivelse.