Verktyg för snabb produktion av oblater. Ger 12 st á 50 x 3 mm. Fransk tillverkning.