Töufood Pectin HM är ett pektin i pulverform. Just denna typ av pektin (högmetoxi) är att föredra vid tillverkling av Pâte de fruits.