Töufood Pectin HM är ett pektin i pulverform. Denna typ av pektin (högmetoxi) är att föredra vid tillverkling av Pâte de fruits.