Kraftfull hundraprocentig choklad men samtidigt lenare och betydligt mindre kärv än andra couvertyrer med samma kakaohalt. Producerad av Harvest of Ecuador AB i Höganäs, Sverige.