Verktyg för snabb produktion av oblater. Ger 24 st á 40 x 2 mm. Fransk tillverkning.