The Cacao Alphabet från Cacao Barry är en ny receptbok där kakaopulvret står i centrum. Den beskriver ingående hur kakaopulver med exempelvis olika fetthalter påverkar resultatet. Den är indelad i sex olika huvudkapitel: kakor, drinkar, krämer/mousser, glasyrer/sorbeter, degar och övrigt. I varje kapitel finns för varje recept utöver foto, även karaktäristik, det mest lämpliga kakaopulvret att använda, tillämpning, tips, vetenskaplig beskrivning, förvaring och allergener.