The Chocolatier’s Kitchen – resultatet av ett mångårigt arbete, är ett ambitiöst referensverk på 3,5 kg. Värt att nämna är att recepten är graderade i olika shelf life-klasser, från ett par veckor upp till flera månader.