The Pastry Alphabet från Cacao Barry är en samling grundläggande dessertrecept. Den är uppdelad i fyra huvudkapitel: kakor, krämer/mousser, glasyrer och degar. I varje kapitel finns för varje recept utöver foto, även karaktäristik, tillämpning, tips, förvaring, allergener och en vetenskaplig beskrivning. Alla mått är i gram.