Marsipanråmassa gjort på Valencia medelhavsmandel.